موفقیت با دستیابی به تنها یک درصد از هدفتان شروع می شود

موفقیت با دستیابی به تنها یک درصد از هدفتان شروع می شود

بسیاری از ما، با رسیدن به درصد خیلی کمی از هدفمان ناگهان از کار دست کشیده یا از ادامه دادن آن ناامید می‌شویم. اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد رسیدن به تنها یک درصد از هدف نیز به میزان کافی خوب است.

Powered by WPeMatico