میترائیسم در ایران و رم و هند 4000 تومان

میترائیسم در ایران و رم و هند

 چکیده: پلوتارک ریشه های میترائیسم در اروپا را به باورهای دزدان دریایی “کیلیکیه” در آسیای صغیر نسبت می­دهد گرچه همانطور که گفته شد این نظریه چندان پذیرفته نیست. دریانوردانی که شاید [...]

مشاهده و خرید
معماری صخره ای غرب ایران 4000 تومان

معماری صخره ای غرب ایران

بیان مساله بشر همیشه به دنبال سر پناهی بوده تا بتواند به زندگی ادامه دهد و خود را از گزند و بلایا و عوامل جوی و اقلیمی و بسیاری از آسیب های جوی و محیطی دیگر حفظ نماید. خانه های صخره ای به عنوان [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه تحویل ۵ فروردین میترا 4000 تومان

پایان نامه تحویل ۵ فروردین میترا

چکیده: پلوتارک ریشه های میترائیسم در اروپا را به باورهای دزدان دریایی “کیلیکیه” در آسیای صغیر نسبت می­دهد گرچه همانطور که گفته شد این نظریه چندان پذیرفته نیست. دریانوردانی که شاید بنا [...]

مشاهده و خرید