دانلود مقاله بررسی مطالعه جامعه شناختی تعاملات قوم کرد و ترک در شهر ماکو در سال ۱۳۹۳ می‌باشد.  4000 تومان

دانلود مقاله بررسی مطالعه جامعه شناختی تعاملات قوم کرد و ترک در شهر ماکو در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. 

چکیده دانلود مقاله بررسی مطالعه جامعه شناختی تعاملات قوم کرد و ترک در شهر ماکو در سال ۱۳۹۳ می‌باشد.  بیان موضوع: هدف از این پژوهش، بررسی مطالعه جامعه­شناختی تعاملات قوم کرد و ترک در شهر ماکو در [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله مدیریت شهری – عابر گذر 4000 تومان

دانلود مقاله مدیریت شهری – عابر گذر

مقدمه دانلود مقاله مدیریت شهری – عابر گذر از دیر باز حجم زیاد تردد پیاده از مهمترین علائم مشخصه مراکز شهر‌ها بوده است. تا انقلاب صنعتی نقش تعیین کننده در‎اندازه، تناسبات و خواص عناصر تشکیل [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله طراحی شهری – بافت قدیمی 4000 تومان

دانلود مقاله طراحی شهری – بافت قدیمی

آغاز شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح در ایران باز می گردد، دره‎های بزرگ بین‎النهرین، نیل، سند و چین رسیده که کم کم دنیا را فرا گرفته است . بعد از مدتی  انتشار و رشد شهرها پس از آن [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله توسعه پایدار-روستا 4000 تومان

دانلود مقاله توسعه پایدار-روستا

چکیده دانلود مقاله توسعه پایدار-روستا شهر خمارلو بعنوان بزرگترین مجتمع زیستی شهرستان خداآفرین که به لحاظ موقعیت مکانی ویژه از حوزه نفوذ وسیعی برخوردار است. این شهر به دلیل موقعیت سیاسی، اداری، [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله سرمایه گزاری بورس 4000 تومان

دانلود مقاله سرمایه گزاری بورس

سرمایه‏ گذاری از راه‎های مختلفی صورت می‎گیرد که از جمله آن‎ها، سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎ها از طریق بورس اوراق بهادار است. از آنجا که رونق بورس اوراق بهادار به عنوان معیاری بسیار مهم برای سنجش [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر توجه به سواد اطلاعاتی و ارتباطاتی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲   4000 تومان

دانلود مقاله محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر توجه به سواد اطلاعاتی و ارتباطاتی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲  

چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر توجه به سواد اطلاعاتی و ارتباطاتی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل [...]

مشاهده و خرید