دانلود پایان نامه تشخیص چهره 50000 تومان

دانلود پایان نامه تشخیص چهره

چکیده دانلود پایان نامه تشخیص چهره یکی از موارد چالش برانگیز در تشخیص چهره، تشخیص اتوماتیک است که یکی از دست آوردهای آن تغییرات جسمانی است. هدف به نمایش درآوردن تطابق چهره رشد یافته و تغییرات آن [...]

مشاهده و خرید