دانلود مقاله معماری صخره ای 15000 تومان

دانلود مقاله معماری صخره ای

چکیده دانلود مقاله معماری صخره ای معماری تخصصی است که براساس آن یک فضا به‌طور عمده باید برطبق کارکرد بنا و اصول سازه و فن ساختمان و سپس شرایط محیطی، طراحی و ساخته شود. معماری براساس این تعریف [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله عوامل موثر در رضایت شغلی 2000 تومان

دانلود مقاله عوامل موثر در رضایت شغلی

مقدمه دیدگاهها و مفهوم سازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف « رضایت شغلی» شکل گرفته و توسعه یافته است . -برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته اند . یک گروه عوامل و شرایطی [...]

مشاهده و خرید