دانلود مقاله معماری صخره ای 15000 تومان

دانلود مقاله معماری صخره ای

چکیده دانلود مقاله معماری صخره ای معماری تخصصی است که براساس آن یک فضا به‌طور عمده باید برطبق کارکرد بنا و اصول سازه و فن ساختمان و سپس شرایط محیطی، طراحی و ساخته شود. معماری براساس این تعریف [...]

مشاهده و خرید