دانلود مقاله ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی 2000 تومان

دانلود مقاله ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی

دانلود مقاله ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی تعداد صفحات ۱۵ چکیده در جهت بررسی تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله کشت دیم گندم 4000 تومان

دانلود مقاله کشت دیم گندم

چکیده شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه که در [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله سم پاشی 4000 تومان

دانلود مقاله سم پاشی

هر ساله حدود ۳۵-۲۵ درصد کل محصولات کشاورزی دنیا توسط حشرات، علفهای هرز و عوامل بیماری­زای گیاهی از بین می رود و این رقم در صورت عدم مبارزه تا ۸۰ درصد افزایش می‏یابد لذا مبارزه با آفات امری ضروری [...]

مشاهده و خرید