دانلود مقاله ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی 2000 تومان

دانلود مقاله ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی

دانلود مقاله ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی تعداد صفحات ۱۵ چکیده در جهت بررسی تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی علفهای هرز مزارع سورگوم جارویی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب [...]

مشاهده و خرید
دانلود چرخه موجودی کالا 2000 تومان

دانلود چرخه موجودی کالا

دانلود چرخه موجودی کالا تعداد صفحات ۶ چرخه موجودی کالا  (شناسایی موجودی مواد  وکالاشان کالای در راه، لوازم یدکی، موجودی های عمده کالای در جریان ساخت و ساخته شده به تفکیک انجام شده تحت عنوان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پرسشنامه سازگاری کودکان 2000 تومان

دانلود پرسشنامه سازگاری کودکان

دانلود پرسشنامه سازگاری کودکان پرسشنامه سازگاری کودکان این پرسشنامه به منظور انجام یک تحقیق علمی تنظیم شده است. لطفاً هر یک از پرسش‎های زیر را به دقت بخوانید و با اطلاعاتی که درباره فرزندتان، [...]

مشاهده و خرید